Cenník UNION

Cenník výkonov FERTICENT s.r.o. Úhrada vybraných metód AR pre poistencov zdravotnej poisťovne Union Komplexné vyštrenie spermiogramu (SpermPack) – balíček funkčných testov do 100 Є Intracytoplazmatická injekcia spermie – ICSI do 200 Є Predimplantačná genetická diagnostika ...