Ako nás nájdete

Ferticent s.r.o. sa nachádza v priestoroch novostavieb obytných domov oproti City Hotel Bratislava a je ľahko dostupný či už autom alebo verejnou dopravou. Autom Z diaľničného príjazdu exit Ružinov, 2 km smer Centrum (po ulici Gagarinova), na svetelnej križovatke Gagarinova-Tomášiko...

Cenník

Cenník výkonov FERTICENT s.r.o. Schválená žiadosť IVF cyklus – schválená žiadosť 0 Є Výkony bez úhrady ZP IVF cyklus – s embryotransferom – samoplatca 1 100 Є IVF cyklus – bez embryotransferu – samoplatca 900 Є IVF cyklus – bez odberu oocytov – samoplatca 200 Є Natívny/Soft ...

Laboratórne metódy

ICSI PICSI MACS MESA/TESE Predĺžená kultivácia In vitro maturácia oocytov Mrazenie embryií AZH SPF EmbryoGlue Predimplantačné genetické vyšetrenie ICSI- intracytoplasmatic sperm injection Do zrelého vajíčka sa vloží pod mikroskopom jediná vybraná spermia. Táto metóda sa použ...

Diagnostika

Vyšetrenia muža spermiogram (počet, kvalita, pohyb) urologické vyšetrenie endokrinologické vyšetrenie imunologické vyšetrenie genetické vyšetrenie špeciálne vyšetrenia spermií (fragmentácie DNA, stanovenie počtu aneuploidií v spermiách) Vyšetrenia ženy hormonálny profil,...

Náš tím

  MUDr. Andrea Ďurechová, PhD. Lekár Odborný zástupca MUDr. Ladislav Maršík, PhD. Lekár Konateľ Ing. Pavol Balogh Vedúci embryológ Senior clinical embryologist Bc. Markéta Dubravčíková Embryológ Clinical embryologist  Nikoleta Broschová Zdravotná sestra Ľubica Grančičová Zd...