Cenník UNION

Cenník výkonov FERTICENT s.r.o. Úhrada vybraných metód AR pre poistencov zdravotnej poisťovne Union Komplexné vyštrenie spermiogramu (SpermPack) – balíček funkčných testov do 100 Є Intracytoplazmatická injekcia spermie – ICSI do 200 Є Predimplantačná genetická diagnostika ...

Ako nás nájdete

Ako nás nájdete Ferticent s.r.o. sa nachádza v priestoroch novostavieb obytných domov oproti City Hotel Bratislava a je ľahko dostupný či už autom alebo verejnou dopravou. Autom Z diaľničného príjazdu exit Ružinov, 2 km smer Centrum (po ulici Gagarinova), na svetelnej križovatke Gag...

Cenník

Cenník výkonov FERTICENT s.r.o. Výkony s úhradou ZP IVF cyklus – s embryotransferom 0 Є Výkony bez úhrady ZP IVF cyklus – s embryotransferom 1 100 Є IVF cyklus – bez embryotransferu 900 Є IVF cyklus – bez odberu oocytov 200 Є Natívny/Soft cyklus – s embryotransferom 650 Є Natívny/Sof...

Laboratórne metódy

Laboratórne metódy ICSI PICSI MACS MESA/TESE Predĺžená kultivácia In vitro maturácia oocytov Mrazenie embryií AZH SPF EmbryoGlue Predimplantačné genetické vyšetrenie Embryomonitoring Spermiogram LensHOOKE ICSI- intracytoplasmatic sperm injection Do zrelého vajíčka sa vloží pod...

Diagnostika

Vyšetrenia muža spermiogram (počet, kvalita, pohyb) urologické vyšetrenie endokrinologické vyšetrenie imunologické vyšetrenie genetické vyšetrenie špeciálne vyšetrenia spermií (fragmentácie DNA, stanovenie počtu aneuploidií v spermiách) Vyšetrenia ženy hormonálny profil,...

Náš tím

Náš tím   MUDr. Andrea Ďurechová, PhD. Lekár Odborný zástupca MUDr. Ladislav Maršík, PhD. Lekár Konateľ Ing. Pavol Balogh Vedúci embryológ ESHRE certified Senior Clinical Embryologist Bc. Markéta Dubravčíková Embryológ ESHRE certified Senior Clinical Embryologist  Nikoleta Bro...