Cenník výkonov FERTICENT s.r.o.


Výkony s úhradou ZP
IVF cyklus – s embryotransferom 0 Є

Výkony bez úhrady ZP
IVF cyklus – s embryotransferom 1 100 Є
IVF cyklus – bez embryotransferu 900 Є
IVF cyklus – bez odberu oocytov 200 Є
Natívny/Soft cyklus – s embryotransferom 650 Є
Natívny/Soft cyklus – bez embryotransferu 450 Є
Natívny/Soft cyklus – bez získania oocytu 200 Є
IUI / spermie partner 120 Є
IUI / spermie darca 320 Є
Monitorovanie a manažment liečby jedného cyklu AR (indukcia ovulácie,IUI,IVF) 120 Є

Doplnkové laboratórne metódy
ICSI 1 oocyt 0 Є
ICSI – 2 a viac oocytov 250 Є
Predĺžená kultivácia 150 Є
Aktivácia oplodnenia ionoforom 150 Є
IVM – in vitro maturácia oocytov 200 Є
Seminal Plasma Flushing 150 Є
Embryo Glue 150 Є
MACS/ZyMot 250 Є
Laserom asistovaná selekcia nemotilných spermií (LAISS) 150 Є
Asistovaný hatching 150 Є
Darcovské spermie 200 Є
Embryomonitoring (vrátane predĺženej kultivácie) 300 Є

Mrazenie
Vitrifikácia embryí – uskladnenie 1 rok – 2 vzorky 250 Є
Vitrifikácia oocytov – uskladnenie 1 rok 500 Є
Mrazenie spermií – uskladnenie 1 rok – 2 vzorky 120 Є
Každá ďalšia vzorka 30 Є
Uskladnenie – každý ďalší rok 100 Є
Kryoembryotransfer 300 Є
Odovzdanie zamrazených vzoriek inému CAR 100 Є

Vyšetrenia
Vyšetrenie spermiogramu – na žiadosť pacienta 10 Є
Vyšetrenie spermiogramu – na doporučenie nášho lekára 0 Є
Rozšírený spermiogram LensHooke® 30 Є
Vyšetrenie oxidačného stresu v spermiách – mioxsys 100 Є
DNA fragmentácia v spermiách 160 Є
Vyšetrenie aneuploidií v spermiách 270 Є
Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov – HyFoSy 110 Є
Laboratórne vyšetrenia v rámci IVF cyklu – samoplatci 200 Є

Konzultácie
prvá konzultácia 0 Є
Konzultácia v cudzom jazyku 100 Є
Vyžiadaná konzultácia 100 Є

Uchovanie oocytov –
Social freezing

Odber oocytov, celková anestéza, laboratórne spracovanie
900 Є
Rozmrazenie, fertilizácia, ET 650 Є
Rozmrazenie, fertilizácia, bez ET 350 Є

Darcovstvo

Darcovské oocyty, prenos minimálne 1 embrya (blastocysta)
3 200 Є

Darcovské embryo (darcovské oocyty a spermie), prenos minimálne 1 embrya (blastocysta)
3 400 Є

Darcovské spermie
200 Є

Darcovský program oocytov Premium (synchronizovaný cyklus)
Ceny pri konzultácií

Genetika
Vyšetrenie karyotypu – samoplatci 200 Є

Panelová diagnostická analýza (PANDA)
500 Є
Vyšetrenie mutácií v CFTR géne (cystická fibróza) 180 Є

Predimplantačná genetická diagnostika

PGS aneuploídií (PGTA)- 1 embryo
300 Є

PGD translokácií – 1 embryo
300 Є

PGD monogénových ochorení – Karyomapping

– do 5 embryí
3 700 Є

– každé ďalšie embryo
400 Є

– priama detekcia mutácie v embryách
600 Є

– overenie genotypu rodičov/referenčná vzorka
400 Є
Odber a príprava vzorky na PGD (biopsia) 300 Є

Podporné metódy

Mojžišovej cviky na podporu liečby neplodnosti- balík cvičení 4x za mesiac
150 Є
Platný od 1.3.2020 MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
konateľ