Cenník výkonov FERTICENT s.r.o.

Výkony s úhradou ZP
IVF cyklus – s embryotransferom 0 Є
Výkony bez úhrady ZP
IVF cyklus – s embryotransferom 1 100 Є
IVF cyklus – bez embryotransferu 900 Є
IVF cyklus – bez odberu oocytov 200 Є
Natívny/Soft cyklus – s embryotransferom 650 Є
Natívny/Soft cyklus – bez embryotransferu 400 Є
Natívny/Soft cyklus – bez získania oocytu 200 Є
IUI / spermie partner 120 Є
IUI / spermie darca 320 Є
Monitorovanie a manažment liečby jedného cyklu AR (indukcia ovulácie,IUI,IVF) 120 Є
Doplnkové laboratórne metódy
ICSI – 2 a viac oocytov 250 Є
Predĺžená kultivácia 0 Є
Aktivácia oplodnenia ionoforom 150 Є
IVM – in vitro maturácia oocytov 200 Є
Seminal Plasma Flushing 150 Є
Embryo Glue 150 Є
MACS 250 Є
PICSI 200 Є
Asistovaný hatching 150 Є
Darcovské spermie 200 Є
Embryomonitoring 300 Є
Mrazenie
Vitrifikácia embryí – uskladnenie 1 rok – 2 vzorky 250 Є
Vitrifikácia oocytov – uskladnenie 1 rok 500 Є
Mrazenie spermií – uskladnenie 1 rok – 2 vzorky 120 Є
Každá ďalšia vzorka 30 Є
Uskladnenie – každý ďalší rok 100 Є
Kryoembryotransfer 300 Є
Odovzdanie zamrazených vzoriek inému CAR 100 Є
Vyšetrenia
Vyšetrenie spermiogramu – na žiadosť pacienta 10 Є
Vyšetrenie spermiogramu – na doporučenie nášho lekára 0 Є
Spermiogram – morfológia 30 Є
DNA fragmentácia v spermiách 160 Є
Vyšetrenie aneuploidií v spermiách 220 Є
Vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte 60 Є
Vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov – HyFoSy 110 Є
Laboratórne vyšetrenia v rámci IVF cyklu – samoplatci 200 Є
Konzultácie
prvá konzultácia 0 Є
Konzultácia v cudzom jazyku 100 Є
Vyžiadaná konzultácia 100 Є
Uchovanie oocytov
Riadená stimulácia, anestézia, odber oocytov 1 100 Є
Rozmrazenie, fertilizácia, ET 650 Є
Rozmrazenie, fertilizácia, bez ET 350 Є
Darcovstvo
Darcovské oocyty, 2 blastocysty 3 100 Є
Darcovské oocyty, 1 blastocysta 2 600 Є
Darcovské oocyty, 2 embryá – prenos 3. den 1 600 Є
Darcovské oocyty, 1 embryo – prenos 3. den 1 300 Є
Darcovské embryá, 2 blastocysty 2 800 Є
Darcovské spermie 200 Є
Genetika
Vyšetrenie karyotypu – samoplatci 240 Є
Genetická konzultácia – samoplatci 60 Є
Vyšetrenie mutácií v CFTR géne (cystická fibróza) 182 Є
Predimplantačná genetická diagnostika
PGS aneuploidí metodou a-CGH (mikročipy) – do 8 embryí 2 200 Є
– každé ďalšie embryo 280 Є
PGD translokácií metódou a-CHG (mikročipy) – do 8 embryí 2 560 Є
– každé ďalšie embryo 360 Є
PGD vzácnych dedičných ochorení (monogénových)
metódou Karyomapping – do 8 embryí
3 300 Є
– každé ďalšie embryo 400 Є
Odber a príprava vzorky 200 Є
Platný od 24.1.2018 MUDr. Ladislav Maršík, PhD.
konateľ